DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN ESKUBIDEEN
ETA HAIEN INKLUSIO SOZIALAREN LEGE OROKORRA (LGD)

GUREAKen doaneko eta konpromezu gabeko aholkularitzako zerbitzuak eskaintzen dira,
desgaitasuna duten pertsonen kontratazioa errazteko eta, honela, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen
eta haien inklusio sozialaren Lege Orokorra (LGD) (Lehenoko LISMI) betetzeko.

 

 


ZER DA LGD?

Azaroaren 29ko 1/2013 Legea, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen eta haien inklusio sozialaren Lege Orokorra da, eta honek hiru arau indargabetuen edukia laburtzen du::

 • Apirilaren 7ko 13/1982 Legea, desgaitasuna duten pertsonen integrazio sozialarena (LISMI).
 • Abenduaren 2ko 51/2003 Legea, aukera berdintasunarena, diskriminazio eza eta desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun unibertsala.
 • Abenduaren 26ko 49/2007 Legea, arau-hauste eta zigorren erregimena zehazten da aukera berdintasunen materian, diskriminazio ezan eta desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun unibertsalean.

ZERTARAKO BALIO DU LGDk?

 • Aukera eta tratu berdintasunerako eskubidea bermatzea, halaber, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen jarduera beste hiritarrenen kondizio berdinekoa izatea, autonomia pertsonalaren, irisgarritasun unibertsalaren, enplegu sarbidearen, komunitateko inklusioaren eta bizitza independientearen promozioaren bitartez, diskriminazio modu guztiak desagerrarazteko.
 • Desgaitasuna duten pertsonen oinarrizko kondizioak bermatzen duten arau-hauste eta zigorren erregimena zehaztea, aukera berdintasunen, diskriminazio ezaten eta irisgarritasun unibertsalaren arloan.

DESGAITASUNA DUTEN ZENBAT PERTSONA KONTRATATU BEHAR DITUT NIRE ENPRESAN LGD-AREN ARABERA?

 • 50 edo langile gehiago dituzten enpresa publiko eta pribatuek obligatua dute, gutxienez, 100eko 2ak desgaitasuna duten langileak izatea. Aurretik aipatutako zenbaketa enpresaren langile kopuru totalaren gain egingo da, honen laneko zentro kopurua eta langileen lan-kontratazio modua edozein direla ere.
 • Salbuespen moduan, enpresa publiko eta pribatuak betebehar honetatik salbuetsi daitezke, modu partzial edo totalean, beti ere, legeztatuak dauden modu alternatiboak erabiltzen badira.
 • Lan-eskaintza publikoetan kupo bat gordeko da desgaitasuna duten pertsonak bete dezaten, gai honen araudian ezarritako baldintzetan.

ZERTAN LAGUNDU DIEZAKEZU GUREAKEK LGD-A BETETZEKO?

 • LGDa betetzeko behar den guztiaren inguruko lan-aholkularitza, zuzeneko kontratazioaren edota neuri alternatiboen bitartez.
 • Desgaitasuna duten lankideentzako enpresetako postuen analisia eta aukera-bilaketa.
 • Pertsonen hautaketa.
 • Pertsonaren lanpostuan formakuntza eta akonpainamendua. Laguntza-Enplegua Metodologia.
 • Lan-inguruaren eta lan-taldeen sentsibilizazioa.
 • Kontratuaren iraupenean txertatzearen jarraipena eta mantenua.
 • Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren garapenerako ekintzen diseinua.

ZUZENEKO KONTRATAZIOA ETA ALDIZKAKO NEURRIAK

INFORMAZIOAKalkulatutako zenbatekoa gutxi gorabeherakoa da, hain zuzen, erkidegoen, aldi baterako kontratazio kontaketen eta IPREM-eko aldaketen arabera aldatu daiteke.

Informazioa:
Gureak Itinerary
KONTAKTUAN JARRI
943 000 795

ZUZENEKO KONTRATAZIOA
Enpresako langileak guztira:Perts.

Desgaitasuna duten langileak:Perts.
ALDIZKAKO NEURRIAK
CEE-rekin egindako kontratazioaren zenbatekoa:

Donazio / patrozinioetarako zenbatekoa:

KALKULATU