DIBERITSITATEA KONPLITZEN

Desgaitasuna duten pertsonen eskubideen eta haien inklusio sozialaren Lege Orokorra (LGD)
betetzeko donazioak eta bestelako neurri alternatiboak
formacion

NEURRI ALTERNATIBOAK

Gestio eta lege-aholkularitza zerbitzuak eskaintzen dizkizugu desgaitasuna duten pertsonen eskubideen eta haien inklusio sozialaren Lege Orokorra (LGD) betetzeko, zuzeneko kontratazioa eta neurri alternatiboen bitartez –donazioa, enklabe laborala, zerbitzu prestazioa eta onuren horniketa.
formacion

DONAZIOAK


Desgaitasuna duten pertsonen %2a kontratatzearen neurri alternatibo moduan, eta beti ere salbuespen ziurtagiri bat edukiz gero, enpresek jarrera monetarioa duten donazio eta patrozinioak egin ditzakete.

Gureakek, LGDak dioen %2ko obligazioa beteaz, enpresa batek egindako donazioa desgaitasuna duten pertsonen inserzio edo formakuntzarako proiektuentzat gordetzen du.

NEURRI ALTERNATIBOAK

Gureakek enpresei legeak onartutako edozein neurri alternatibo proposatzeko ahalmena du, Enplegu Zentro Bereziak eta Gureak Inklusio Fundazioaren bitartez.

Haien behar eta interesetara gehien hurbiltzen den soluzioa ikastea eskaintzen die, inklusio sozio-laboraleko aukeren mundua zabaltzen.
 
Neurri alternatiboak LGDak (Desgaitasuna duten pertsonen eskubideen eta haien inklusio sozialaren Lege Orokorra) 50 edo langile gehiago dituzten enpresa publiko edo pribatuei eskaintzen dien aukera bat da, hain zuzen ere, desgaitasuna duten pertsonen kontratazioko %2ko obligazioa bete ezin dutenei eskaintzen dien aukera.
  • Desgaitasuna duen pertsona baten ez-kontratatzea enplegurako zerbitzu publikoen edo lanpostu agentzien enplegu eskaintza hori onartzeko ezintasunagatik bada, erdibideko gestio guztiak egin ondoren negatiboki ondorioztatu bada, desgaitasuna duten pertsonen enplegu eskaera existitzen ez bada, edota existitzen bada ere, eskaintza horretan ematen diren lan-baldintzetan parte hartzeko interesik ez bada.
  • Enpresak izaera produktibo, eratzaile, tekniko edo ekonomikoko gaiak medio, desgaitasuna duen pertsona bat kontratatzeko zailtasunak daudela egiaztatzen badu. Egoera hauek frogatzeko helburuarekin, enplegu-zerbitzu publikoak ziurtagiriak edo informeak eskatu ahalko dizkiete, eskatzaile den enpresatik at dauden edukiera ezaguna duten erakunde pribatu nahiz publikoei.
  • 1. Neurri alternatiboa: Merkataritza-kontratu edo kontratu zibil bat Enplegu Zentro Berezi (EZB) batekin ezartzea edo desgaitasuna duen langile autonomo batekin, lehengaien hornikuntzarako, makinaria, talde onurak edo bestelako enpresaren normaltasunezko jarduerarako behar diren onurak.
  • 2. Neurri alternatiboa: Merkataritza-kontratu edo kontratu zibil bat Enplegu Zentro Berezi (EZB) batekin ezartzea edo desgaitasuna duen langile autonomo batekin, enpresaz kanpoko zerbitzu prestaziorako edo enpresako normaltasunezko jarduerarako.
  • 3. Neurri alternatiboa: Moneta-izaera duten donazio edo patrozinio ekintzak egitea erabilera publikoko Elkarte edo Fundazio batera, zeinaren helburu soziala, besteak beste, formakuntza profesionala, txertatze laborala edota desgaitasuna duten pertsonen aldeko enplegua sortzea izango den.
  • 4. Neurri alternatiboa: Enklabe laboral bat osatu, Enplegu Zentro Berezi EZB batekin aurretik dagokion kontratuarekin izena emanez.
  • Enpresek neurri alternatibo bat erabili ahal izateko, %2ko erreserba kuota bete ahal izateko, enplegu-zerbitzu publikoei salbuespenezko aitorpena eskatu beharko diete.
  • Enplegu Zuzendaritza Orokorrak edo lanpostu kokapenaren agentziak salbuespenezko ziurtagiria ematen du.
  • Neurri Alternatiboak Salbuespenezko ziurtagiriaren baliogarritasun epearen barnean burutu beharko dira. Urtero xede horretara zuzendua egongo da, gutxienez, erregulatzen duen araudira (Real Decreto 364/2005) esleitutako kopuru ekonomikoa.